Baanpersoneel heeft altijd voorrang!

 1. Alle aangegeven afstanden zijn gemeten tot het centrum van de green.
 2. Voorrang: spelers spelende op de 1e /10e hole worden geacht voorrang te verlenen aan de spelers op de 6e /15e hole.
 3. Bij onweer de baan direct verlaten.
 4. Het gebruik van mobiele telefoon is niet toegestaan, behoudens noodsituaties.

                            

Plaatselijke regels per 1-1-2017

 1. Buiten de baan is gemarkeerd met witte palen, palen met een witte band of witte “punaises”.
 2. Alle paden en wegen zijn integrale onderdelen van de baan.
 3. De kunstgras afslagmatten op hole 8/17 zijn integrale onderdelen van de baan wanneer zij in gebruik zijn als afslagplaats.
 4. Houtsnippers zijn losse natuurlijke voorwerpen (R. 23).
 5. Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven met bordjes of blauwe paaltjes. Indien er sprake is van belemmering (R. 25-1a) door GUR is de speler verplicht die te ontwijken volgens R. 25-1b.
 6. Jonge aanplant gemerkt met blauw lint of door een witte lijn op de grond en aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering (zie R. 24-2a) door een zodanig vast obstakel is de speler verplicht de belemmering te ontwijken volgens R. 24-2b.
 7. Alle afstandspalen en palen die een waterhindernis aangeven zijn vaste obstakels.
  Straf voor overtreding van bovenstaande Plaatselijke Regels:
  Matchplay - verlies van de hole; Strokeplay - 2 slagen
 8. Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner,
  zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.
  De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.
  Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
  Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht,
  dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Straf voor eerste overtreding: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – 2 slagen. Straf bij volgende overtreding – diskwalificatie.

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij R. 14-3.
Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.